Askina® Carbosorb

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Krytí s aktivním uhlím

Askina® Carbosorb je sterilní obvaz, používaný k redukci zápachu.

Určený pro:

  • Málo a středně secernující rány
  • Infikované a páchnoucí rány
  • Bércové a trofické vředy arteriálního a venózního původu
  • Dekubity
  • Traumatické defekty

Doplňující informace:

Jak účinkuje aktivní uhlí: Askina® Carbosorb absorbuje exsudát spolu s bakteriemi a zapáchajícími látkami, které jsou absorbovány vrstvou aktivního uhlí.

Askina® Carbosorb je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je absorbovat výpotek z rány zároveň s bakteriemi a páchnoucími látkami, které se zachytí na látce s aktivním uhlím. Indikace: Obvaz lze používat k léčení málo až silně vyměšujících ran postihujících povrch nebo celou tloušťku kůže, zejména infikovaných anebo nepříjemně páchnoucích, jako jsou bércové vředy žilního původu, vředy tepenného původu, tlakové vředy (proleženiny - dekubity), houbovité rány, infikované anebo nelibě páchnoucí operační nebo traumatické rány. Bezpečnostní pokyny: U málo vyměšujících páchnoucích ran se může obvaz přilepit na povrch rány. V takovém případě se obvaz musí před odstraněním nechat nasáknout fyziologickým nebo Ringerovým roztokem. Přilepení obvazu k nedostatečně secernujícím ranám lze též předejít nanesením amorfního hydrogelu mezi ránu a Askina® Carbosorb. U velmi silně secernujících ran lze obvaz Askina® Carbosorb též kombinovat s kalciumalginátovým obvazem. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Hospicare Ltd. se sídlem na adrese Collooney, Co. Sligo, Irsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.