Askina® Calgitrol® THIN

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Obvaz s alginátem a ionty stříbra

  • Obsahuje tenkou vrstvu alginátu se stříbrem. 
  • Je měkký a poddajný, dobře uzpůsobený pro hluboké a obtížně přístupné rány. 
  • Má se používat společně s absorpčním sekundárním krytím, jako je například Askina® Foam.

Askina® Calgitrol® THIN je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je péče o rány, zajistit širokou antimikrobiální účinnost a napomáhat kontaminaci bakteriemi z vnějšího prostředí. Indikace: Při péči o rány v části nebo v plné tloušťce kůže, u tlakových vředů stádia I–IV, venózních vředů, u popálenin druhého stupně a na místech odběrů kožních štěpů. Je indikováno pouze pro vnější použití a může být použito při péči o infikované rány pod zdravotnickým dohledem a na základě rozhodnutí lékaře. Kontraindikace: Krytí Askina® Calgitrol® THIN se nesmí používat u pacientů se známou přecitlivělostí na algináty nebo na stříbro. Dále se nesmí používat v případech, kdy je kontraindikována přítomnost kovů. Také je kontraindikováno u vředů vznikajících následkem infekce, jako je např. tuberkulóza, syfilis nebo hluboká mykotická infekce, a u popálenin třetího stupně. Bezpečnostní pokyny: V případě klinické infekce nenahrazuje topické stříbro nutnost systémové léčby nebo jiné odpovídající léčby infekce. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Hospicare Ltd. se sídlem na adrese Collooney, Co. Sligo, Irsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.

Príslušné produkty

Askina® Calgitrol® Paste
Ďalšie
Askina® Calgitrol® Ag
Ďalšie