Askina® Calgitrol® Ag

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Alginátový obvaz se stříbrem a polyuretanovou pěnou

Technologicky vyspělý obvazový materiál, který spojuje ochranné účinky iontů stříbra s absorpční kapacitou alginátu vápenatého a polyuretanové pěny.

Askina® Calgitrol® Ag je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je ošetření exsudujících ran. Indikace: Přípravek slouží k ošetřování exsudujících ran, od částečného postižení až po kožní defekty v plné tloušťce, dekubitů stupně I–IV, defektů na bázi žilního postižení, 2. stupně popálenin a rány po odběru kožních štěpů. Kontraindikace: Askina® Calgitrol® Ag by nemělo být používáno u pacientů se známou přecitlivělostí k alginátům nebo stříbru, a dále tam, kde je kontraindikována přítomnost kovových látek. Dále je kontraindikováno u defektů vzniklých na podkladě některých infekcí nebo zdravotních stavů, jako je tuberkulóza, syfilis, hluboké mykózy a popáleniny třetího stupně. Bezpečnostní pokyny: V počáteční fázi léčby pomocí Askina® Calgitrol® Ag se může zdát, že se rána zvětšuje. Tento jev je normální a vzniká tím, že se okraje rány čistí od zbytků odumřelé tkáně a sekretů. Usnadňuje se tak proces hojení. Jestliže léčba pomocí Askina® Calgitrol® Ag nevede po 4 týdnech k žádnému zlepšení, je třeba v souladu s obecnými zásadami léčby ran přehodnotit původní diagnózu a celý dosavadní způsob léčby. Lékaři / odborní zdravotničtí pracovníci by si měli být vědomi, že existují jen velmi omezená data o dlouhodobém a opakovaném použití výrobků obsahujících stříbro, zejména u dětí a novorozenců. V současné době neexistují kontraindikace pro pediatrické použití stříbra. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Hospicare Ltd. se sídlem na adrese Collooney, Co. Sligo, Irsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.

Príslušné produkty

Askina® Calgitrol® Paste
Ďalšie
Askina® Calgitrol® THIN
Ďalšie