VENTIL DUALSWITCH

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Špeciálny ventil určený pre pacientov s veľkým množstvom nádorových buniek, tkanivovými nečistotami alebo krvnými bunkami v likvore

Vysoké množstvo bielkovín alebo nádorových buniek v mozgovomiechovom moku môže viesť k upchatiu ventilu. Táto otázka bola zohľadnená pri vývoji ventilu MIETHKE DualSwitch®, ktorého špeciálne konštruovaný tvar poskytuje veľkú plochu a vďaka nej dostatočný kontakt s likvorom, čím je zaručená dobrá funkčnosť ventilu aj v prípade kontaminácie mozgovomiechového moku.

Klinické štúdie preukazujú úspechy aj pri liečbe pacientov s tzv. normotenzným hydrocefalom (NPH).

Ventil MIETHKE DualSwitch® je vyrobený z titánu. Tento materiál zaručuje maximálnu presnosť, spoľahlivosť a biokompatibilitu.

Ventil MIETHKE DualSwitch® je dostupný samostatne alebo ako shuntový systém s ďalšími komponentmi.

Výhody:

  • Automatické prepínanie otváracieho tlaku
  • Veľká kontaktná plocha s mozgovomiechovým mokom
  • Použiteľný aj v prípade kontaminácie likvoru

Indikácie:

  • Liečba hydrocefalu

Ďalšie informácie vám poskytne obchodný zástupca spoločnosti Aesculap alebo si ich vyžiadajte na e-mailovej adrese neuro@aesculap.info.

VENTIL DUALSWITCH je zdravotnícka pomôcka.