Targon® H

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Systém vnútrodreňového klincovania zlomenín diafýzy humeru

Výber vhodného chirurgického prístupu nie je len otázkou osobných preferencií chirurga. 

Výraznou výhodou retrográdneho použitia klincov je extraartikulárny prístup. Retrográdny výkon je však tým problematickejší (napr. riziko zlomeniny v oblasti zavedenia klinca), čím je vzdialenejšia línia lomu fraktúry. Dokonca aj pri veľmi vzdialených zlomeninách diafýzy môže retrográdnu implantáciu intramedulárneho klinca komplikovať nedostatočné ukotvenie aretačných skrutiek v metafýze (napr. uvoľnením skrutiek v osteoporotickej kosti). Cielič a otvory na klince však dokonale zodpovedajú potrebám oboch operačných metód.

Targon® H je zdravotnícka pomôcka.