Sterifix®

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Infuzní filtr s membránou 0,2 µm

  • K zabránění mikrobiální kontaminace.
  • Konec se závitem.

Sterifix® je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je zabránění infuzi částic bakterií, plísní, vzduchu a endotoxinů (v případě kladně nabité 0,2 μm membrány) do těla pacienta. Indikace: Intravenózní infuzní filtry lze použít s jakoukoliv infuzní soupravou k zabránění partikulární a bakteriální kontaminace a odstranění vzduchových bublin z podávaných infuzních roztoků. Doporučená maximální doba použití u Sterifix® je 24 hodin. Kontraindikace: Tento výrobek smí být použit pouze podle přiloženého návodu. Nesmí být použit pro podávání krve, krevních derivátů, faktorů srážlivosti. Dále nesmí být použit k filtraci roztoků viditelně kontaminovaných bakteriemi či pyrogeny. Bezpečnostní pokyny: Opětovné použití zařízení určených k jednorázovému použití představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti zařízení, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta. Používat pouze originální, nepoškozené balení. Výrobcem těchto zdravotnických prostředků je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.