SpaceStation

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Modulárne zariadenie Space System – dokovacia stanica pre infúznu technológiu

Základný kameň systému Space.

Vlastnosti:

  • K zariadeniu SpaceStation možno použiť štyri infúzne pumpy.
  • Ľubovolná kombinácia Perfusor® Space a Infusomat® Space v jednej stanici.
  • Pumpy sa dajú jednoducho „zasunúť“ do stanice SpaceStation a opäť ľahko vybrať.
  • Systém na držanie 4, 8, 12 alebo 24 infúznych púmp.

SpaceStation je zdravotnícka pomôcka.