SpaceStation MRI

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Komunikačná jednotka MRI s možnosťou pripojenia až štyroch infúznych púmp Space (Infusomat® Space/Perfusor® Space) 

Bežné metódy podávania infúzií počas vyšetrení MRI zahŕňajú používanie extra dlhých infúznych súprav alebo jednoúčelových MRI púmp. Obe sú nákladné a vyžadujú si prerušenie prebiehajúcich infúzií.

Štandardné infúzne pumpy pre špeciálne aplikácie

SpaceStation MRI vypĺňa túto technologickú medzeru tým, že umožňuje lekárom a ďalšiemu personálu pracovať so štandardnými infúznymi pumpami Space v prevádzke MRI.

– Optimálne umiestnenie púmp: zabudovaný snímač intenzity magnetického poľa TeslaSpy® zabezpečuje, že pumpy nie sú nikdy príliš blízko prístroja MRI.
– Menšia nutnosť opätovného skenovania: Zariadenie SpaceStation MRI chráni pumpy pred rádiovým rušením, čo umožňuje pokojné snímkovanie.
– Žiadne prerušenia: blízke umiestnenie púmp umožňuje používanie bežných infúznych súprav. Spustené infúzne pumpy možno jednoducho vložiť do zariadenia SpaceStation MRI.

Výhody:

Skenery MRI vyžarujú silné magnetické pole, ktoré priťahuje všetok feromagnetický materiál. To predstavuje riziko pre pacientov a obsluhu a môže dokonca poškodiť zariadenie MRI. 

Snímač intenzity magnetického poľa TeslaSpy® zabezpečuje, aby bol prístroj SpaceStation MRI vždy umiestnený v bezpečnej vzdialenosti od magnetu bez zvýšenia pracovného zaťaženia.

  • Umožňuje používanie štandardných púmp na oddeleniach MRI
  • Eliminuje potrebu nákladných dlhých infúznych súprav
  • Nevyžaduje prerušenie prebiehajúcej infúzie
  • Pasívna ochrana proti rušeniu počas zobrazovania

SpaceStation MRI je zdravotnícka pomôcka.