Príslušenstvo Spaceplus 

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Space Plus Accessories

Pripojovací kábel dokovacej stanice

  • Môže sa použiť na pripojenie dokovacích staníc Spaceplus Station – Pomocou pripojovacieho kábla možno pripojiť dva alebo tri piliere stanice Spaceplus 
     

Pripojovací kábel 12 V

  • Napájací zdroj na pripojenie vo vozidle – Napájanie prístrojov Spaceplus vo vozidlách záchrannej služby sa realizuje pomocou pripojovacieho kábla Lead 12 V
     

Kábel na privolanie obsluhy

  • Môže sa použiť pre prístroje Spaceplus a pre dokovacie stanice Spaceplus
    Napájací kábel

 

Napájací kábel

  • Napájací kábel pre prístroje Spaceplus a dokovaciu stanicu Spaceplus

Príslušenstvo Spaceplus je zdravotnícka pomôcka.