Space OnlineSuite

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Aplikačná platforma

OneView:

 • Zvýšenie efektivity vďaka centralizovanému prehľadu IV terapie
 • Okamžité informácie zo všetkých miestností
 • Podpora správy alarmov púmp
 • Zníženie stresu sestier a pacientov z alarmov
 • Zvýšenie bezpečnosti medikácie

Upload Manager.WEB:

 • Vždy aktuálne systémy: knižnica liekov, konfigurácia a jednorazové údaje
 • Nahrávanie údajov v rámci intranetu v priebehu niekoľkých sekúnd
 • Žiadne narušenie pracovných postupov pri lôžku pacienta
 • Online reportovanie o priebehu nahrávania

Upload Manager.USB:

 • Nástroj Upload Manager.
  USB umožňuje nahrávanie súborov knižnice liekov, konfigurácie prístrojov a jednorazových údajov bez prístupu k sieti 
 • Aktualizácia údajov pomocou USB namiesto siete
 • Vysoká flexibilita na miestach bez prístupu k sieti

Drug Library Manager:

 • Centrálna správa nastavení terapie
 • Jeden súbor knižnice liekov pre všetky pumpy
 • Jednoduché nastavenie zoznamov liekov špecifických pre jednotku intenzívnej starostlivosti
 • Kapacita knižnice je 1 200 liekov, 30 kategórií, 50 profilov oddelení, 15 individuálnych profilov pacienta

DoseTrac – správy pre:

 • Prehľad o možných chybách v liečbe 
 • Monitorovanie postupov a procesov zlepšenia
 • Optimalizovaná správa lekárne
 • Dokumentácia bez medzier

Device Manager:

 • Online zobrazenie všetkých púmp
 • Jednoduché vykonávanie kontrol technickej bezpečnosti 
 • Online sledovanie a lokalizácia púmp
 • Centralizovaná konfigurácia púmp a jednorazových údajov

Výhody:

 • Jedna platforma pre viacero aplikácií na správu infúznej terapie 
 • Jednoduchá integrácia nemocničného intranetu
 • Možnosť prispôsobenia a rozšírenia vďaka technologickej štandardizácii 
 • Nadčasový dizajn vďaka modernej webovej koncepcii
 • Podpora tabletov so systémom iPad aj Android

Space OnlineSuite je zdravotnícka pomôcka.