Softa® Cloth CHX 2%

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Ubrousky pro dezinfekci povrchů a dekontaminaci zdravotnických prostředků

  • Alkoholové ubrousky s 2% CHX
  • K okamžitému použití
  • Baleny jednotlivě
  • Kompatibilní s Discofix® C a Safeflow

Softa® Cloth CHX 2% je zdravotnický prostředek. Ubrousky určené pro povrchovou dezinfekci a dekontaminaci prostředků zdravotnické techniky. Pokyny k použití: Přípravek rozetřete na celý povrch. Není určen k použití na zařízeních pro invazivní zákroky. Vysoce hořlavý. Dráždí oči. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Zákaz kouření. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní list. Produkt skladujte uzavřený a na chladném, suchém místě. Pro profesionální použití. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach, Switzerland.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředků a další důležité informace.