SeQuent® Please NEO

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Nová generácia koronárnych balónikov uvoľňujúcich lieky na liečbu cievnych stenóz
 

SeQuent® Please NEO je ďalšia generácia balónikov uvoľňujúcich lieky určených na intervencie PTCA. Vďaka technológii balónikového poťahu bez polymérov s paklitaxelom a jopromidom spoločnosti B. Braun umožňuje SeQuent® Please NEO cielenú aplikáciu účinnej látky. 

Klinicky overený systém ponúka kardiológom novú možnosť intervencie v ich každodennej rutinnej praxi pri rôznych typoch lézií a rôznych skupinách pacientov.

Výhody:

  • Zúžený profil špičky, malý profil balónika a optimalizovaný tvar drieku na zlepšenie flexibility, zavádzania a posúvania katétra.
  • Široké portfólio produktov (49 rôznych veľkostí až do dĺžky balónika 40 mm).
  • Osvedčená technológia pokrytia (pomocou matrice zloženej z jopromidu a paklitaxelu).
  • Presvedčivá klinická dokumentácia (55 klinických štúdií, viac ako 25 000 sledovaných pacientov v rôznych klinických indikáciách).

SeQuent® Please NEO je zdravotnícka pomôcka.

Prednáška doc. MUDr. Tomáša Kovárníka, PhD., II. interná klinika VFN a 1. LF UK, Praha na tému: "Veda a choroby": Využitie liekových balónov (DCB/DEB) v intervenčnej kardiológii je dostupná na nižšie uvedenom odkaze.

Odkaz na prednášku.