Safsite®

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Bezpečnostní spojka pro infuzní sety

Bezpečný přístup pomocí automatické funkce 

Luer spojka (bez závitu) stříkačky nebo infuzní hadičky se otevře při připojení a automaticky uzavře při odpojení.

 • Pro aplikaci léků
 • Pro odběr krve
 • Pro podání infuzních roztoků

Zvýšená bezpečnost při výměně systému

 • Safsite® usnadňuje denní výměny infuzí do centrálních žilních nebo i.v. katétrů, zlepšuje hygienu
 • Spolehlivě zabraňuje úniku tekutiny nebo krve, zabraňuje vstupu vzduchu
 • Při použití na Perfusor hadičkách, Safsite minimalizuje nebezpečí předávkování vyplývající z volného toku během výměny stříkačky
 • Předchází problémům, je-li kohout náhodně ponechán otevřen

Raději připojení než punkce 

„Bezjehlová“ alternativa k injekčním portům

 • Žádná infekce ze vpichu jehlou
 • Žádný vznik částic

Univerzální použití

 • S infuzními a transfuzními soupravami a hadičkami
 • Se systémy kohoutů
 • S centrálními žilními katétry, i.v. katétry a punkčními soupravami

SAFSITE® Injection Site je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je aspirace nebo aplikace intravenózních tekutin. Návod k použití: Použijte aseptickou techniku. • Vyměňte v souladu s protokolem daného zdravotnického zařízení. • Přístup k injekčnímu vstupu SAFSITE: Před použitím injekční vstup naplňte. Pevně připojte injekční vstup k požadovanému spojeni. Odstraňte modrý uzávěr. Použijte kompatibilní konektor luer bez jehly. Po každém použití vstup propláchněte podle protokolu zdravotnického zařízení. Utáhněte uzávěr na nepoužívaném injekčním vstupu. Po každém použití nasaďte na injekční vstup nový sterilní uzávěr. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.