Safeflow

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Bezjehlový ventil

  • Zvyšuje především bezpečnost během infuzní terapie. 
  • Systém Safeflow je vhodný pro všechna oddělení v nemocnicích. Umožňuje zdravotníkům snadné a rychlé Luer-Slip a Luer-Lock napojení pro aplikaci infúze, injekce nebo odběr krve.
  • Safeflow je vždy uzavřený systém. 
  • Safeflow ventily s integrovanou maloobjemovou prodlužovací hadičkou umožňují aktivaci ventilu dále od kanyly a mohou být používány u i pediatrických a neonatologických pacientů.  
  • Safeflow Luer aktivovatelné ventily s inovovaným designem zajišťují kontinuální průtok tekutiny rychlostí až 360 ml/min. 
  • Safeflow ventil zajišťuje bezpečný bezjehlový vstup pro injekci, aspiraci a paralelní infúzi jako uzavřený systém.
  • Otočný Luer-Lock konektor umožňuje bezpečnější a praktické napojení bez kroucení hadičky.
  • Zpětný ventil zabraňuje zpětnému toku infuze. Zvyšuje bezpečnost během podávání infuzní terapie.

Safeflow je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je aspirace nebo aplikace intravenózních tekutin. Safeflow: Bezjehlový injekční/infuzní ventil. Ref. kód, popis a použité materiály: 4097154N Prodlužovací set Smallbore s ventilem Safeflow, SI, PC, PUR, MABS, PE, bez obsahu latexu, bez obsahu DEHP, bez obsahu PVC. 4097145N Prodlužovací set Smallbore Y se dvěma ventily Safefow, SI, PC, PUR, PE, MABS, PVC-U, bez obsahu latexu, bez obsahu DEHP. 4097148N Prodlužovací set Smallbore Y se dvěma ventily Safefow a zpětným ventilem, SI, PC, PUR, PE, MABS, PVC-U, SAN, bez obsahu latexu, bez obsahu DEHP. Prodlužovací hadička umožňuje manipulaci dále od místa injekce, což zajišťuje léčbu pacienta infuzí, transfuzi, aspiraci krevních vzorků a občasnou injekci bez použiti jehel. Návod k použití: Použijte aseptickou techniku. Místo vpichu před použitím otřete podle protokolu zdravotnického zařízení. Použijte spojku typu Luer, s vnějším kónusem, bez jehly. Stříkačky Luer Slip je třeba ručně dotáhnout na ventil pootočením o 90°. Propláchněte a vyměňte podle protokolu platného v dané zemi a/nebo v daném zdravotnickém zařízení. Ventil dezinfikujte ubrouskem Softa® Cloth*) nebo podle protokolu příslušného zdravotnického zařízení. *) Doporučený dezinfekční prostředek: Softa® Cloth (B. Braun Medical AG, Sempach). Varování: Opětovné použití zařízení určených k jednorázovému použití představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti zařízení, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta. Nepoužívejte, je-li obal poškozen. Neprovádějte resterilizaci.

Pozor! Připojené stříkačky Luer Slip nenechávejte bez dozoru. Před odpojením stříkačky uzavřete svorku. Odstraňte stříkačku otočením proti směru hodinových ručiček. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.