Prontosan® gel na rány

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Gel pro dekontaminaci ran a zvlhčení

Krytí na rány ve formě sterilního hydrogelu s účinnou látkou polyhexanid a betain vhodný pro hluboké a povleklé defekty, včetně infikovaných ran s MRSA.

Prontosan® gel na rány je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je čištění, zvlhčování a dekontaminace akutních, chronických a infikovaných kožních ran a popálenin 1. a 2. stupně. Indikace: Pro čištění, zvlhčování a dekontaminaci: a) akutních neinfikovaných a infikovaných ran: traumatické rány, např. tržné rány, odřeniny nebo bodné rány (je-li indikováno šití, měl by se Prontosan® gel na rány aplikovat po chirurgickém zákroku). b) chronických neinfikovaných a infikovaných ran (zejména narušených a těžko přístupných ran), včetně arteriálních a žilních vředů, diabetických vředů a otlakových vředů). c) Pooperačních ran. d) Popálenin tepelných, chemických a po radiační terapii (1. a 2. stupně). Kontraindikace: Prontosan® gel na rány by neměl být používán: a) Pokud je známo či existuje podezření, že by pacient mohl být na alergický na některou ze složek výrobku. b) Na CNS a pleny mozkové. c) Ve středním a vnitřním uchu. d) V očích. e) Na hyalinovou chrupavku při aseptické operaci kloubu. Pokud Prontosan® gel na rány přijde do styku s aseptickou chrupavkou, je třeba ji okamžitě irigovat Ringerovým roztokem nebo fyziologickým roztokem. f) V kombinaci s aniontovými tenzidy. g) V kombinaci s čistícími mýdly, mastmi, oleji, enzymy, atd. Tyto látky je třeba před použitím z rány pečlivě odstranit. Bezpečnostní pokyny: Prontosan® gel na rány je konzervovaný výrobek a je použitelný 8 týdnů po otevření. Lahvičku je třeba zavřít okamžitě po použití, aby se zamezilo kontaminaci. Vrch lahvičky je třeba při používání chránit před kontaminací. Lahvičky, které přišly do přímého styku s ránou nebo byly jinak kontaminovány je nutno zlikvidovat. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Medical AG se sídlem na adrese Seesatz 17, CH-6204 Sempach, Švýcarsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.

Príslušné produkty

Oplachový roztok na rány Prontosan®
Ďalšie
Prontosan® gel na rány X
Ďalšie