ProntOral®

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Ústní voda k dekolonizaci dutiny ústní včetně MDRO (MRE, MRSA, ESBL, VRE)

  • Ústní voda k okamžitému použití nejen pro dekolonizaci sliznice dutiny ústní a jícnu od mikroorganismů
  • Použití v prevenci vzniku SSI
  • Bezbarvá tekutina bez obsahu chlorhexidinu s příchutí mentolu
  • Eliminuje zápach z úst
  • Působí preventivně proti tvorbě plaku, zubního kazu, periodontitidy a gingivitidy
  • Aktivní látky: PHMB, Betain

Výhody:

  • Okamžitě k použití – roztok se neředí
  • Nezbarvuje sliznice
  • Vhodné i pro pacienty s popálenou sliznicí (např. po onkologickém ozařování nebo chemoterapii)
  • Aplikační časy: kloktat 30 s, v případě MRSA 60 s

PronOral® je zdravotnický prostředek určený k dekolonizaci MDRO ústní dutiny a hrdla fyzikální očistou, zabraňuje růstu, šíření a přenosu MDRO. Působí preventivně proti vzniku plaků/povlaků, zubního kazu, parodontitidy a gingivitidy. Je vhodný u pacientů s poškozenými sliznicemi. Technické informace: ProntOral® na výplach ústní dutiny: 0,15% Polyaminopropylbiguanid (Polyhexanid), Aroma, Cyclamát sodný, povrchově aktivní látky, pomocné látky. Přípravek ProntOral® nesmí být použit u pacientů, o nichž je známo, že trpí alergií na některou obsaženou látku, nebo při podezření na takovou alergii. Přípravky používejte tak, aby se nedostaly do středního a vnitřního ucha a do očí! Nepoužívejte v kombinaci s aniogenními tenzidy, protože by tím mohlo dojít k narušení účinnosti. Omezení pro použití: Těhotenství a kojení: Nejsou známy žádné údaje, které by svědčily pro mutagenní nebo embryotoxické účinky obsahových látek. Vzhledem k tomu, že nedochází k systémovému vstřebávání polyhexanidu, je přestup této látky do mateřského mléka nepravděpodobný. Vzhledem k nedostatečným klinickým zkušenostem u těhotných a kojících žen, novorozenců a malých dětí by však ProntOral® měl být v těchto případech používány pouze po důkladném klinickém uvážení. Obecné bezpečnostní pokyny: Není určeno pro infuze nebo injekce! Nepolykat. V případě požití je třeba vypít dostatečné množství vody a poradit se s lékařem. V případě kontaktu s očima proveďte řádný výplach očí dostatečným množstvím vody, včetně míst pod očními víčky. V případě trvajícího podráždění očí je nutno konzultovat s odborným lékařem. Výrobce: B. Braun Medical AG, Seesatz 17, CH-6204 Sempach, Švýcarsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.