proGAV 2.0

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Gravitačný ventil

Programovateľný gravitačný ventil proGAV na liečbu hydrocefalu z dielne Aesculap – Miethke je na svetovom trhu už viac ako desať rokov. Pri takto úspešnom výrobku je to pomerne dlho, a preto sa jeho konštruktér Christoph Miethke rozhodol, že nastal čas na inováciu a určité technické vylepšenie výrobku. Výsledkom je nový programovateľný ventil proGAV 2.0.

Od uvedenia na trh sa plne osvedčil a stal sa zlatým štandardom najmä pri liečbe normotenzného hydrocefalu. Najlepším meradlom jeho kvality sú stovky a tisíce implantátov po celom svete. Po nazbieraní dostatočných skúseností, návrhov a pripomienok od lekárov aj pacientov konštruktéri pristúpili k zmenám, ktoré posunú kvalitu ventilu o ďalší stupeň. 

 

Vlnitý reliéf

Základná funkcia ventilu sa nezmenila: vytvoriť programovateľný, inými slovami nastaviteľný ventil s gravitačnou jednotkou, ktorý bude slúžiť na účinnú prevenciu predrénovania pacienta vo vzťahu k jeho aktuálnej polohe. Nezmenila sa ani veľkosť a spracovanie ventilu, takže ako konštrukčný materiál zostala zliatina titánu a rozmery sú kompaktné.

Zásadný rozdiel spočíva vo vrchnej stene puzdra ventilu. Pôvodne hladký titánový plech bol nahradený vlnitým reliéfom, ktorý nie náhodou pripomína vlnitý plech. Táto nepatrná zmena zásadne ovplyvnila postup nastavenia požadovanej hodnoty otváracieho tlaku ventilu. V predchádzajúcej verzii ventilu proGAV sa na nastavenie a odčítanie, príp. kontrolu nastavenej hodnoty používala farebne rozlíšená programovacia jednotka podobná peru. Najmä pri nastavovaní požadovanej hodnoty na implantovanom ventile mohlo za určitých podmienok dochádzať k bolestivej reakcii pacientov, keď tŕň nastavovacieho pera musel uvoľniť bezpečnostnú poistku ventilu, aby sa mohol nastaviť pomocou magnetov.

A práve zmena tvaru vrchnej strany puzdra z hladkého na zvlnený umožnila zmenu konštrukcie programovacej jednotky. V našom prípade „pero“ nahradil „pampúch“. Magnety potrebné na zmenu nastavenia magnetického rotora ventilu, a tým aj na zmenu nastavenej hodnoty otvorenia ventilu, boli presunuté do programátora s novým tvarom, ktorý má tvar disku s otvorom uprostred. Vďaka tomuto otvoru možno disk navliecť na prst, ktorý nahrádza kovový kolík používaný na uvoľnenie bezpečnostnej poistky pri programovaní. 

 

Komfortná a spätná kontrola funkčnosti

Po stlačení steny ventilu sa ozve hlasné cvaknutie, ktoré lekára veľmi účinne informuje o tom, že poistka sa uvoľnila a požadovaná hodnota bola nastavená. Drobná zmena v konštrukcii ventilu má veľký vplyv na komfort používania, ako aj na spätnú kontrolu funkčnosti a nastavenia. Na odčítanie nastavenej hodnoty odteraz slúži výklopný kompas, ktorý sa prikladá cez implantovaný ventil. Kompas má kruhový tvar, po obvode je umiestnená stupnica v centimetroch vodného stĺpca a dobre čitateľná ručička. ktorá presne ukazuje aktuálnu hodnotu otváracieho tlaku ventilu.

Nová generácia ventilu proGAV 2.0 si zároveň zachováva všetky osvedčené funkčné vlastnosti predchádzajúcej generácie, ako je bezpečné vyšetrenie pacienta v prostredí magnetickej rezonancie, pri ktorom nedochádza k samovoľnému preprogramovaniu ventilu magnetickým poľom, presné nastavenie požadovanej hodnoty tlaku otvorenia ventilu po 1 cm vodného stĺpca atď.

Pevne veríme, a prvé pozitívne skúsenosti nám dávajú za pravdu, že tieto zmeny prispejú k ešte väčšej spokojnosti a funkčnosti nového programovateľného gravitačného ventilu proGAV 2.0.

proGAV 2.0 je zdravotnícka pomôcka.