Prevision®

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Revízna endoprotéza 

Široký výber komponentov revíznej endoprotézy Prevision® ponúka viac ako 250 možných kombinácií. 

Štandardný sortiment zahŕňa kolekciu implantátov s distálnym priemerom od 12 mm do 24 mm a dĺžkou od 240 mm do 400 mm. 

Okrem implantátov uvedených dĺžok možno na optimálnu rekonštrukciu bedrového kĺbu a dĺžky dolnej končatiny použiť tiež proximálne komponenty, ktoré umožňujú jemnejšie nastavenie. Každý proximálny komponent sa dodáva v dĺžkach s odstupňovaním 0 mm, +10 mm a +20 mm. Keďže komponenty implantátu možno zosadiť in situ, dĺžka končatiny sa dá ľahko upraviť aj v záverečných fázach operácie. 

Nástroje na revízne operácie bedrovej endoprotézy
Nástroje Prevision sú konštruované tak, aby umožňovali transfemorálnu aj proximálnu implantáciu komponentov endoprotézy. 

Chirurg sa môže sám rozhodnúť, či endoprotézu zostaví vo femure alebo mimo neho a táto možnosť sa týka aj spojení distálnych a proximálnych komponentov.

Inštrumentárium ponúka okrem dôkladnej prípravy miesta implantácie aj možnosť včasnej a opakovanej skúšobnej repozície a bezpečnej fixácie proximálnych a distálnych komponentov implantátu. 

Svorka pripevnená k distálnej časti implantátu účinne bráni prenosu krútiacej sily na distálne miesto implantácie počas zostavovania endoprotézy in situ.

Prevision® je zdravotnícka pomôcka.