Plasmacup®

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Bedrová jamka

Vysoká primárna stabilita a nízky oter. 

Systém bedrových jamiek Plasmacup® zahŕňa a kombinuje niekoľko dôležitých prvkov necementovaných ortopedických implantátov: mikroporézny titánový povrch Plasmapore® s vysokou primárnou a sekundárnou stabilitou, použitie kĺbových komponentov Biolox® v kombinácii keramiky a keramiky s minimálnym oterom a použitie navigačnej technológie OrthoPilot® na presné umiestnenie implantátu.

Povrch Plasmapore®
Systém Plasmacup® má proximálny mikroporézny titánový nástrek Plasmapore® na bezcementovú implantáciu. K dispozícii sú aj implantáty s elektrochemicky nanesenou 20 µm vrstvou fosforečnanu vápenatého. Táto tenká vrstva má osteokondukčné vlastnosti a urýchľuje tvorbu spojenia medzi kosťou a driekom endoprotézy.

Keramika Biolox®
Systém Plasmacup® možno implantovať s keramikou Biolox® delta, najnovšou generáciou biokeramiky určenou na náhradu bedrového kĺbu. Rad Plasmacup® delta je určený pre 32 mm a 36 mm keramické hlavice a vložky na zvýšenie stability bedrového kĺbu a rozsahu pohybu v bedrovej oblasti. Nosné plochy v kombinácii keramika/keramika zaručujú minimálny oter. Keramický materiál je mimoriadne odolný voči poškodeniu povrchu a zároveň dokonale biokompatibilný.

Modulárne vložky
Samosvorné kónické ukotvenie stabilizuje modulárne vložky Plasmacup® a zabraňuje akýmkoľvek mikropohybom. Oblasť, v ktorej sa koncentrujú výsledné sily, je vyrobená z najpevnejšieho materiálu. Voliteľné kotviace skrutky možno počas vkladania voľne smerovať. Modulárny sortiment implantátov s rôznymi možnosťami fixácie ponúka chirurgovi možnosť výberu medzi keramickými a polyetylénovými vložkami. Komponenty implantátu je preto možné vybrať tak, aby vyhovovali individuálnym potrebám daného pacienta.

Navigácia OrthoPilot®
Systém Plasmacup® možno implantovať pomocou navigačnej technológie OrthoPilot®. Pri navigovaných operáciách s implantátmi Plasmacup® systém meria uhly sklonu a anteverzie vo vzťahu k prednej rovine panvy. Pri frézovaní acetabula meria a zobrazuje stred kĺbu, hĺbku frézovania a orientáciu frézy. Navigované zavádzanie implantátov Plasmacup® je vhodné pre rôzne polohy pacientov a chirurgické prístupy.

Plasmacup® je zdravotnícka pomôcka.