Perifix® ONE soupravy pediatrické s filtrem a injekční stříkačkou LOR

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Pediatrické soupravy s rozšířeným vybavením včetně LOR stříkačky pro kontinuální epidurální anestézii

Základní souprava Perican®

  • Epidurální jehla s Tuohy hrotem, 1,30 x 80 mm, 18G x 31/4
  • Perifix standard – epidurální katétr
  • Polyamidový, rtg – kontrastní
  • 100 cm dlouhý
  • Zaváděcí pomůcka

Perifix® katétrová spojka

  • spolehlivé spojení katétru

Sterifix® EF epidurální plochý filtr 0,2 μm

  • odolávající tlaku do 7 barů

Sterican® injekční jehly

  • 2 ml, 20 ml

Omnifix® – trojdílné stříkačky se závitem

  • bezodporová stříkačka bez závitu

Katétr se třemi bočními otvory.

Perifix® ONE soupravy pediatrické s filtrem a injekční stříkačkou LOR jsou zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je epidurální anestézie. Indikace: Epidurální anestézie je technika centrální neuroaxiální blokády, která se používá v chirurgii, porodnictví a při tlumení bolesti. Epidurální anestézie (lumbální, thorakální, cervikální) pro rychlou a spolehlivou anestézii během chirurgického zákroku. Je-li to nutné, lze anestézii během chirurgického zákroku rozšířit či prodloužit. Analgezie je možná kdykoli po chirurgickém zákroku. Kontraindikace a omezení použití: Tento výrobek smí používat pouze lékaři, kteří byli v této technice patřičně vyškolení. Mezi absolutní kontraindikace patří odmítnutí ze strany pacienta, závažná nekorigovaná hypovolémie, zvýšený nitrolebeční tlak, infekce v místě vpichu a známá přecitlivělost na lokální anestézii. Mezi relativní kontraindikace patří koagulační poruchy, antikoagulační léčba, anatomické abnormality páteře, chronická bolest dolní poloviny zad, neurologická onemocnění (např. nervové léze, polyneuropatie, skleróza multiplex), kardiovaskulární onemocnění (neschopnost zvýšit srdeční výdej) a sepse. Mezi další kontraindikace epidurální anestézie v cervikální oblasti patří blokáda sympatických nervů u pacientů s kongestivním srdečním selháním nebo závažnou stenózou aorty nebo mitrální stenózou nebo kongestivní plicní onemocnění. Upozornění: Neprovádějte epidurální anestézii v cervikální oblasti u dětí! Standardní kontraindikace postupů kontinuální epidurální anestézie naleznete v odborných lékařských knihách. Rizika: Mezi známá rizika technik epidurální anestézie patří zejména hypotenze, dyspnoe/apnoe, srdeční zástava, bradykardie, hypotermie, retence moči, toxické účinky lokálního anestetika / adjuvantní léčby (viz SPC příslušných přípravků), nedostatečná blokáda, dočasné nebo trvalé neurologické komplikace a lokální nebo systémové infekce (postpunkční bolest hlavy (PDPH), parestezie, meningitida / syndrom cauda equina, transverzální myelitida nebo syndrom arteria spinalis anterior s trvalou paralýzou, epidurální hematom / infekce epidurálního prostoru, abscesy, infekce kůže a podkožní tkáně), neúmyslná punkce cév. Dalšími riziky epidurální anestézie v cervikální oblasti jsou poškození míchy, sympatektomie v oblasti T1–T4, paréza nebo paralýza frenického nervu, snížení srdeční frekvence zablokováním sympatické inervace srdce a modulací vagálního nervu a snížení průtoku krve ve vertebrobasilárním arteriálním systému. K dispozici musí být vyškolený personál a zařízení dostatečná k poskytnutí rychlé pomoci, zejména pro umělou ventilaci a hemodynamickou podporu. V průběhu epidurální anestézie v cervikální oblasti i po jejím skončení je nutné sledovat kardiovaskulární a respiračních funkce, aby se zabránilo kardiopulmonární insuficienci. Varování: Opětovné použití prostředků určených k jednorázovému použití představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci a/nebo zhoršení funkčnosti prostředku, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta. Nesmí se používat u pacientů se známou přecitlivělostí na kterýkoli z použitých materiálů. Pokud je balení poškozené, výrobek nepoužívejte. Neresterilizujte. Filtr Perifix® 0,2 μm nevlhčete dezinfekčními prostředky obsahujícími alkohol, mohlo by dojít k popraskání tělesa filtru. Nepoužívejte injekční stříkačky s objemem menším než 10 ml, protože by mohlo dojít k poškození tělesa filtru v důsledku nadměrného tlaku ze stříkačky. Stříkačka LOR Perifix®: Speciální injekční stříkačka pro techniku ztráty odporu na regionální anestézii. Stříkačka je vhodná k aspiraci tekutin pouze v omezené míře. Neaspirujte přes mechanickou zarážku. Z hygienických důvodů naplňte stříkačku až těsně před použitím. Délka doby aplikace: Denně kontrolujte místo zavedení katétru. V případě jakýchkoli známek lokálního nebo systémového zánětu neznámého původu katétr odstraňte. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.