Pencan®

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Jehly s kónickým hrotem pro spinální anestézii a diagnostickou lumbální punkci

  • Pencil – point hrot
  • Ideální velikost a pozice postranního otvoru ve vztahu k hrotu
  • Rychlá kontrola úspěšnosti punkce
  • Jasný pocit průniku durou mater
  • Tvarování konusu pro bezpečné uchopení při zavádění kanyly
  • Transparentní konec se závitem k rychlé kontrole úspěšnosti punkce
  • Barevné rozlišení mandrénů podle velikosti

Pencan® je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je lumbální punkce a spinální anestezie. Indikace: lumbální punkce (diagnostická), spinální anestézie (injekce lokálního anestetika do subarachnoidálního prostoru za účelem diagnostiky, operačních postupů a tišení bolesti). Kontraindikace: Je třeba dbát na známé kontraindikace spinální anestézie a lumbální punkce. Dejte pozor na následující kontraindikace: poruchy srážlivosti krve, infekce kůže v místě vpichu nebo v jeho blízkosti, sepse, známá přecitlivělost na lokální anestézii nebo na jakýkoliv z použitých materiálů, odmítnutí ze strany pacienta, závažná neléčená hypovolémie, zvýšený nitrolebeční tlak. Spinální anestézie se nesmí provádět u pacientů s následujícími stavy: závažná dekompenzovaná hypovolémie, šok, akutní onemocnění mozku nebo míchy, zvýšený nitrolebeční tlak, stávající infekce v místě injekce, endogenní nebo iatrogenní koagulopatie, anatomické deformity zad pacienta, aminocentéza. Rizika: Mezi známá rizika lumbální punkce a spinální anestézie patří zejména postpunkční bolesti hlavy, nízký krevní tlak a bradykardie, srdeční zástava, apnoe nebo akutní toxická reakce na lokální anestetika. Velmi vzácnými, avšak stále připouštěnými komplikacemi, jsou neurologické poruchy způsobené vznikem epidurálního hematomu nebo vytvořením abscesu, syndrom přední míšní arterie, syndrom cauda equina, retence moči, herniace, bolest, infekce, nesprávné umístění, hypotermie, nevolnost a zvracení, totální spinální anestézie, syndrom nízkého tlaku mozkomíšního moku atd. Lumbální punkci a spinální anestézii smí provádět za použití vhodného vybavení pouze kvalifikovaný lékařský personál, který je schopen zvládnout uvedené komplikace. Velmi vzácné komplikace: ztráta sluchu, epidermoidní nádor, retroperitoneální absces. Varování: Opětovné použití zařízení určených k jednorázovému použití představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti zařízení, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta. Pokud je balení poškozeno, produkt nepoužívejte. Neresterilizujte. Pokud během zavádění vyvinete nadměrnou sílu, jehla se může ohnout nebo zlomit. Po styku s kostí se hrot jehly ztupí nebo může dokonce prasknout. Jehly s poškozeným hrotem zvyšují riziko bolesti hlavy po punkci tvrdé pleny následkem rozsáhlejší perforace dura mater. Délka trvání použití: Spinální jehly se používají po dobu několika minut za účelem diagnostické punkce (lumbální punkce) nebo injekce léčiv do subarachnoidálního prostoru (spinální anestézie) a okamžitě po dokončení zákroku se vyjímají z těla pacienta. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese 34209 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.