Spojovacia hadička Original-Perfusor® Line PE

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

PE (neobsahuje PVC)

  • Pripojenie Luer Lock zaručuje kompatibilitu so všetkými striekačkovými pumpami.
  • Tlaková skúška do 2 barov.
  • Typ Standard je k dispozícii v rôznych dĺžkach.
  • Typ Opaque (čierny) poskytuje ochranu pred svetlom.
  • Typ Light Protected chráni pred svetlom a zároveň je priesvitný.
  • Vždy bez di(2-etylhexyl) ftalátu (DEHP).
  • Nízke adsorpčné vlastnosti umožňujú použitie na podávanie vysoko účinných liekov.

Spojovacia hadička Original-Perfusor® Line PE je zdravotnícka pomôcka.