Opakovane použiteľné bipolárne prívodné elektrické káble

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Bipolárna kabeláž a príslušenstvo

Kvalitné spojenie medzi nástrojom a napájacím zdrojom

Použiteľné opakovane i jednorazovo. Ponúkame široký sortiment káblov pre všetky bipolárne nástroje Aesculap s rôznymi typmi pripojenia k zdrojovým jednotkám značky Aesculap, ako aj iných značiek vrátane irigačných trubíc pre bipolárne pinzety.

Ďalšie informácie vám poskytne náš obchodný zástupca alebo si ich vyžiadajte na e-mailovej adrese neuro@aesculap.info.

Opakovane použiteľné bipolárne prívodné elektrické káble sú zdravotnícke pomôcky.