OncoSafety Remote Control®

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Poskytuje digitálne riadenú, kontrolovanú a dokumentovanú terapiu rakoviny a chemoterapiu.

Diaľkové ovládanie OncoSafety Remote Control® znižuje riziko pre onkologických pacientov a pomáha onkologickým sestrám vyhnúť sa chybám pri predpisovaní, príprave alebo podávaní cytostatík. 
 

Zabezpečuje úplnú vysledovateľnosť a kompletnú dokumentáciu. Systém OncoSafety Remote Control® je integrovaný do nemocničného softvéru na predpisovanie liekov a odosiela všetky údaje o liečbe do systému na transparentnú a včasnú komunikáciu.
 

OncoSafety Remote Control® je technológia, ktorá podporuje ošetrovanie počas podávania onkohematologických liekov.
 

Systém OncoSafety Remote Control® dostáva denne informácie z nemocničného informačného systému (NIS) o liekoch, ktoré má sestra podávať každému pacientovi.  Informácie zo systému NIS obsahujú podmienky podania lieku, ako je meno pacienta, rýchlosť, objem, čas, poradie podania atď. Ošetrovateľský personál sa pri podávaní liekov riadi pokynmi prijatými elektronicky zo systému NIS, pričom dodržiava poradie/nadväznosť zadané do systému NIS, aby sa predišlo chybám pri podávaní liekov a zabezpečila sa celková sledovateľnosť. Bezdrôtové zariadenia OncoSafety Remote Control® so snímačmi čiarových kódov spárujú sestrám pacienta s chemoterapeutickým liekom/poradím podľa súboru informácií v NIS. Systém OncoSafety Remote Control® následne prijme informácie (napríklad objem infúzie a časový priebeh) zo softvéru infúznej pumpy a vytvorí záznam. Sestry si môžu všimnúť aj vedľajšie účinky zaznamenané počas liečby. 

 

Bezpečnosť:

 • Automaticky prenáša bezpečné rozsahy prietoku do infúznej pumpy pomocou siete WiFi. Do pumpy nie je potrebné manuálne zadávať parametre infúzie.
 • Definuje minimálne množstvo cytostatík, ktoré sa má podať.
 • Prostredníctvom terminálu PDA jednoznačne identifikuje liek, ktorý sa má podať.
 • Reguluje úroveň tlaku liekov s vyššou viskozitou.
 • Údaje z receptu automaticky odosiela do pumpy.
 • Podáva príslušný liek určenou rýchlosťou. 
   

Vysledovateľnosť:

 • Riadi podávaný objem všetkých používaných liekov.
 • Registruje nastavené prietoky podávania počas liečby.
 • Zobrazuje začiatok, koniec a trvanie každého ošetrenia.
 • Zaznamenáva dávku každého podaného lieku.
 • Vizualizuje stav liečby každého pacienta.
 • PDA umožňuje registráciu nežiaducich účinkov a extravazácie liekov.
 • Umožňuje prístup do histórie podávania liekov pacientovi.

OncoSafety Remote Control® je zdravotnícka pomôcka.