Nutritub® ENFit®

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Nový rad výživových sond PUR

  • Jednoúčelové enterálne konektory znižujú riziko zlého pripojenia.
  • Koncepcia „lock and key“ zaručuje bezpečné prepojenie.
  • Fialová farba umožňuje rýchlejšie rozpoznanie materiálu na enterálnu aplikáciu.
  • Jednotný systém pre všetky dôležité spôsoby aplikácie a nádoby na výživu (vaky, fľaše).

Nutritub® ENFit® je zdravotnícka pomôcka.