Nutricomp® Drink Renal

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Potravina na zvláštne lekárske účely / na zvláštnu výživu

Nutrične kompletná enterálna výživa na popíjanie, vysokokalorická (2,0 kcal/ml), s vlákninou, bez lepku a klinicky významného množstva laktózy. Určená na diétny postup pri podvýžive alebo malnutrícii, vhodná pre pacientov s renálnou insuficienciou vyžadujúcich dialýzu. Špecifické výživové zložky sú prispôsobené potrebám takýchto pacientov a majú nižší obsah draslíka.

Nutricomp® Drink Renal je potravina na osobitné výživové účely. Dietetická potravina na osobitné lekárske účely.