Neuro-Patch®

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Syntetická náhrada tvrdé pleny mozkové

Neuro-Patch® je mikroporézní hustá textilie vyráběná z purifikovaného polyester uretanu. Mikrostruktura tvořená jemnými vlákny podporuje rychlou proliferaci fibroblastů.

Výhody:

  • Vodotěsnost k zabránění úniku likvoru.
  • Mikroporézní struktura, která umožňuje rychlou proliferaci endogenních fibroblastů.
  • Dobrá tkáňová tolerance.
  • Absolutní biostabilita a trvalá odolnost v tahu
  • Ochrana proti prořezání stehů, a to i v místech uchycení pod tahem.
  • Dobré modelovací vlastnosti a elasticita.

Indikace: neurochirurgická náhrada tvrdé pleny mozkové

Pro další informace prosíme kontaktujte našeho zástupce nebo napište na e-mailovou adresu neuro@aesculap.info .

Neuro-Patch® je zdravotnický prostředek. Neuro-Patch® je jemně fibrilární, mikroporézní tkanivo vyrobené ze speciálního vysoce čištěného polyesterurethanu. Struktura Neuro-Patch® je charakterizována „otevřenými“ mikropóry na povrchu tkaniva, které usnadňují rychlou buněčnou imigraci. Neuro-Patch® je mimořádně dobře tolerován tkání a je plně biostabilní. Složení: Neuro-Patch® sestává z vysoce čištěného, alifatického polyesterurethanu a je sterilizován ethylenoxidem. Indikace: Neuro-Patch® se používá v neurochirurgii jako náhrada dura mater: Ke krytí mozkových a mozečkových defektů dury; u odlehčovacích plastik při stoupajícím nitrolebním tlaku; ke krytí defektů spinální dura mater; u odlehčovacích spinálních plastik. Působení: Vhojování je ovlivněno převážně porozitou implantátu. U makroporézních struktur dochází často na základě masivní migrace velkých buněk k tkáňové reakcí na cizí těleso, která pak znemožní jejich prorůstání pojivovou tkání. V případě mikroporézní struktury Neuro-Patch® do něj migrují okamžitě fibroblasty a díky kolagenním strukturám je úspěšně vhojen do tkáně. Infiltrace tělu cizími buňkami je v každém případě vyloučena. U implantátu chybí jakékoli nakupení buněk typu lymfocytů, eosinofilních a neutrofilních granulocytů nebo jednobuněčných makrofágů, které mohou být známkou chronické zánětlivé reakce či hyperalergické reakce. Vytvoří se neomembrána, která je obklopena použitou náhradou PUR-tkanivem (Neuro-Patch®). Tato neomembrána zůstává velmi tenká a nevyvolává žádné adhese s mozkem. Kontraindikace: Implantace v infikovaných oblastech, otevřená mozko-lebeční poranění, otevřená spina bifida. Při současné aplikaci Neuro-Patch® a kostního cementu nejsou vyloučena poškození záplatového materiálu, záleží na způsobu použití. Stabilita v čase: V dlouhodobých studiích se prokázalo, že po šesti letech od implantace není patrná žádná ztráta substancí a žádné změny fyzikálních či chemických vlastností. Histologická vyšetření tyto výsledky potvrdila. Nežádoucí účinky: K případným komplikacím patří vznik infekce, únik mozkomíšního moku, adheze a reakce organismu na přítomnost cizího tělesa. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Schwarzenberger Weg 21, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.