MIETHKE M.scio®

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Technológia telemetrického senzora na meranie intrakraniálneho tlaku

Senzor MIETHKE M.scio® je prvý dlhodobo implantovateľný rezervoár na meranie tlaku v hydrocefalovom shunte. Namerané hodnoty sa prenášajú bezdrôtovo (telemetricky) neinvazívnou metódou pomocou čítačky. 

 

Výhody:

 • Neinvazívne meranie tlaku.
 • Kontrola funkčnosti systému.
 • Jednoduché telemetrické meranie intrakraniálneho tlaku v reálnom čase.
 • Vyhodnotenie nameraných hodnôt prostredníctvom softvéru ICP Viewer.
   

Vlastnosti: 

 • Na dlhodobé používanie. 
 • Frekvencia zberu údajov až 44 Hz/s (vysoká presnosť údajov).
 • Priemer: model "Reservoir" 23,8 mm; plochý model "flat" 23,7 mm.
 • Výška: model "Reservoir" 7,8 mm; plochý model "flat" 4,8 mm.
 • Materiál: PEAK

 

Indikácie: Liečba hydrocefalu

MIETHKE M.scio® je zdravotnícka pomôcka.