MIETHKE M.blue®

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Programovateľný gravitačný ventil na liečbu hydrocefalu

M.blue® je esenciou viac ako 28-ročných skúseností s ventilovou technológiou na liečbu hydrocefalu a je založený na spätnej väzbe od mnohých lekárov a pacientov z celého sveta.

M.blue® sa zameriava na aktívny čas pacienta, ktorý väčšinu aktívneho času v trávi v sede alebo v stoji, zvyčajne približne 2/3 dňa. Práve vtedy hrozí najväčšie riziko tzv. „predrénovania pacienta“, t. j. iniciácie vysokého vnútrokomorového tlaku. Vďaka programovateľnej gravitačnej jednotke a širokému rozsahu nastavení 0 – 40 cm H2O možno ventil prispôsobiť individuálnym požiadavkám života s hydrocefalom: pohyblivosti, rastu a zmenám v priebehu ochorenia [1], [2], [3], [4].

M.blue® je hydrocefalický ventil závislý od polohy. Skladá sa z programovateľnej gravitačnej jednotky a pevnej jednotky diferenčného tlaku. Obzvlášť náročné a ťažké formy hydrocefalu si vyžadujú oveľa vyššiu mieru flexibility pri liečbe. Práve to predstavuje M.blue® plus: kombináciu programovateľnej gravitačnej jednotky a programovateľnej jednotky diferenčného tlaku (proGAV® 2.0).

 

Výhody:

 • Jeden ventil pre špeciálne požiadavky života s hydrocefalom: mobilita, rast, zmeny v priebehu ochorenia [1], [2], [3], [4].
 • Technológia 2 v 1: programovateľná gravitačná jednotka kombinovaná s jednotkou pevného diferenčného tlaku v jednom ventile.
 • Jedinečné nekompromisné prispôsobenie tlaku individuálnym potrebám pacienta [11], [12].
 • Najmenší programovateľný gravitačný ventil na svete.
 • Účinná ochrana proti nadmernému odvodu mozgovomiechového moku vďaka individuálne a plynulo programovateľnému otváraciemu tlaku v rozsahu 0 – 40 cmH2O [5], [6] [7], [8].
 • Kompatibilný s MRI do 3 Tesla – po MRI nie je potrebná žiadna röntgenová kontrola, pacient nie je vystavený ďalšiemu žiareniu [9], [10].
 • Pomôcka je zabezpečená pred neúmyselným prenastavením magnetmi každodenného použitia, ako sú smartfóny, hračky, indukčné variče alebo bezpečnostné bariéry na letiskách [9], [10].
 • Inovatívne prístroje M.blue plus® pre M.blue® a proGAV® 2.0.
 • Intuitívne, bezpečné a pohodlné nastavenie.
 • Precízna konštrukcia.
 • Robustné a odolné: vyrobené z titánu.

 

Charakteristiky:

 • Dĺžka jedného ventilu: 25 mm
 • Priemer: 16,6 mm
 • Výška: 4,2 mm
 • Materiál: Titán

 

Poznámka:

Keďže otvárací tlak ventilu závisí od polohy pacienta, M.blue®  sa musí implantovať rovnobežne s osou tela. 

 

Indikácie: Liečba hydrocefalu. 

 

Citácie:

[1] 2010, Mar, Sprung C., Schlosser H. G., Lemcke J., Meier U., Messing-Junger M., Trost H. A., Weber F., Schul C., Rohde V., Ludwig H. C., Hopfner J., Sepehrnia A., Mirzayan M. J. and Krauss J. K.: "The adjustable proGAV shunt: a prospective safety and reliability multicenter study", Neurosurgery 66(3): 465-474 

[2] 2015, Oct, Kehler U., Kiefer M., Eymann R., Wagner W., Tschan C. A., Langer N., Rohde V., Ludwig H. C., Gliemroth J., Meier U., Lemcke J., Thomale U. W., Fritsch M., Krauss J. K., Mirzayan M. J., Schuhmann M. and Huthmann A.: "PROSAIKA: a prospective multicenter registry with the first programmable gravitational device for hydrocephalus shunting", Clin Neurol Neurosurg 137: 132-136 

[3] 2018, Jan, Antes S., Stadie A., Muller S., Linsler S., Breuskin D. and Oertel J.: "Intracranial Pressure-Guided Shunt Valve Adjustments with the Miethke Sensor Reservoir", World Neurosurg 109: e642-e650 

[4] NPH-Leitlinien der DGN 2018 

[5] 2013, Lemcke J., Meier U., Muller C., Fritsch M. J., Kehler U., Langer N., Kiefer M., Eymann R., Schuhmann M. U., Speil A., Weber F., Remenez V., Rohde V., Ludwig H. C. and Stengel D.: "Safety and efficacy of gravitational shunt valves in patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus: a pragmatic, randomised, open label, multicentre trial (SVASONA)", J Neurol Neurosurg Psychiatry 84(8): 850-857 

[6] 2014, Tschan C. A., Antes S., Huthmann A., Vulcu S., Oertel J. and Wagner W.: "Overcoming CSF overdrainage with the adjustable gravitational valve proSA", Acta Neurochir (Wien) 156(4): 767-776, 

[7] 2017, May, Alavi S.,Schulz M., Schaumann A., Schwarz K. and Thomale U. W.: "Valve exchange towards an adjustable differential pressure valve with gravitational unit, clinical outcome of a single-center study", Childs Nerv Syst 33(5): 759-765 

[8] 2016, May, Gebert A. F., Schulz M., Schwarz K. and Thomale U. W.: "Longterm survival rates of gravityassisted, adjustable differential pressure valves in infants with hydrocephalus", J Neurosurg Pediatr 17(5): 544-551 

[9] 2016, May 15, Miyake H.: "Shunt Devices for the Treatment of Adult Hydrocephalus: Recent Progress and Characteristics", Neurol Med Chir (Tokyo) 

[10] 2017, Pierson M. J., Wehrmann D., Albers J. A., El Tecle N. E., Costa D. and Elbabaa S. K.: "Programmable shunt valve interactions with osseointegrated hearing devices", J Neurosurg Pediatr 19(4): 384-3 

[11] 2019, Aschoff A: "In-Depth View: Functional Characteristics of CSF Shunt Devices (Pros and Cons)", Textbook of Pediatric Neurosurgery, Editor: C. Di Rocco90 56(5): 274-28210 

[12] 2020, Gutowski P., Golz L., Rot S., Lemcke J. and Thomale U. W.:"Gravitational shunt valves in hydrocephalus to challenge the sequelae of over-drainage", Expert Rev Med Devices 17(11): 1155-1168 

MIETHKE M.blue® je zdravotnícka pomôcka.