Lyoplant® Onlay

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Biologická náhrada tvrdej mozgovej pleny

Lyoplant® Onlay je čisto kolagénový implantát vyrobený z bovinného perikardu. Lyoplant® Onlay sa spracúva špeciálnym postupom lyofilizácie (vysušením mrazom), ktorý zabezpečuje ochranu vlákien pred stratou štruktúry a umožňuje optimálnu fibroblastickú proliferáciu.

Výhody:

  • Vodotesnosť, ktorá bráni úniku likvoru.
  • Vstrebateľnosť.
  • Vynikajúca kompatibilita s tkanivami.
  • Rýchle a pravidelné zarastanie autológneho spojivového tkaniva.
  • Dobré manipulačné vlastnosti, ako je rýchla rehydratácia, vysoká flexibilita a prispôsobivosť okolitým anatomickým štruktúram.

Indikácie:

  • Neurochirurgická náhrada a augmentácia štruktúr spojivového tkaniva.

Ďalšie informácie vám poskytne náš obchodný zástupca alebo si ich vyžiadajte na e-mailovej adrese neuro@aesculap.info.

Lyoplant® Onlay je zdravotnícka pomôcka.