LavaSurge®

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Sterilný roztok na priame použitie na chirurgický výplach a prevenciu infekcií

LavaSurge® je určený na použitie ako doplnkové preventívne opatrenie na prevenciu infekcie v mieste operácie (SSI).

Je to sterilná tekutá zdravotnícka pomôcka na priame použitie na báze Ringerovho roztoku s 0,04 % polyhexanidom s antimikrobiálnou zložkou, ktorá zabraňuje rastu mikroorganizmov.

Je určený na použitie ako náhrada chirurgického výplachu alebo na podporu použitia štandardného Ringerovho alebo fyziologického roztoku.

 

Možné aplikácie:

  • Primárna totálna náhrada bedrového alebo kolenného kĺbu
  • Revízia náhrady bedrového alebo kolenného kĺbu
  • Celková náhrada ramena
  • Rekonštrukcia prsníka

LavaSurge® je zdravotnícka pomôcka.