Kyslý bikarbonátový hemodialyzačný koncentrát SW xxx A

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Dialyzačný roztok určený na priame použitie

Dialyzačné roztoky určené na priame použitie (ready-to-use) sa pripravujú v dialyzačnom prístroji zmiešaním kyslých bikarbonátových hemodialyzačných koncentrátov s alkalickými bikarbonátovými hemodialyzačnými koncentrátmi (8,4 %) a vodou príslušnej kvality (hemodialyzačná voda) v štandardnom pomere riedenia 1:44.
 

Kyslý bikarbonátový hemodialyzačný koncentrát SW xxx A je zdravotnícka pomôcka.