Intrafix® SafeSet

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Infuzní souprava s bezpečnostními prvky

  • Nižší nebezpečí kontaminace infuzního systému.
  • Snížení rizika vzduchové embolie.
  • Zjednodušená a bezpečná výměna infuzního kontejneru.
  • Úspora času při přípravě infuze PrimeStop.
  • Nová krytka zabraňuje odkapávání infuzního roztoku z konce setu AirStop.
  • Unikátní membrána brání průniku vzduchu do hadičky infuzního setu.
  • Nový regulátor průtoku.
  • Přesné nastavení rychlosti infuze a minimalizace kolísání průtoku.
  • Hadička setu bez obsahu DEHP.