Intrafix® Primeline (Classic/Comfort)

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Univerzální infuzní soupravy se zavzdušněním pro přetlakové i gravitační infuze

  • Kapková komůrka a rolovací uzávěr zajišťují jednoduchou a bezpečnou manipulaci.
  • Okamžité nastavení rychlosti infuze.
  • Univerzální a bezchybný design.

Intrafix® Primeline je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je podání infuze. Bezpečnostní pokyny: Opětovné použití zařízení určených k jednorázovému použití představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti zařízení, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta. Sterilní, apyrogenní. Pokud chybí ochranné kryty nebo jsou uvolněné, nepoužívejte. Upozornění! Pokud se během infúze používá nafukovací manžeta, nejprve ze zásobníku vypusťte všechen vzduch. Dodržujte obecný bezpečnostní postup! U vaků a nádobek Ecoflac nechejte ventilační chlopeň zavřenou. Měřená hodnota objemu bolusu v „ml/1 m” (délka hadičky) při 40 °C, 200 kPa (2 bary). Pro výpočet objemu bonusu jednotlivě umístěných infuzních zařízení musí být deklarovaná hodnota vynásobena délkou hadičky (měřenou v „m”) distálně od pumpy. Vzhledem ke struktuře kapalinového filtru a velikosti pórů <= 15 μm není Intrafix® Primeline vhodný k infuzi krevních produktů obsahujících krvinky. Rovněž infuze vysoce viskózních roztoků, lipidových emulzí >10 % a určitých suspenzí může ovlivnit průtok. S ohledem na to postupujte podle informací v příslušném souhrnu údajů o přípravku. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Str. 1, D-34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.