Infusomat® Space P

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Menšie, ľahšie a bezpečnejšie

Malá, ľahká a vysoko výkonná infúzna pumpa pre štandardné infúzne súpravy.

B. Braun Space je modulárny infúzny systém, ktorý sa vyznačuje minimalistickými rozmermi, nízkou hmotnosťou, a teda jednoduchšou manipuláciou ako podobné infúzne systémy. Predstavuje všetky súčasné a budúce trendy v infúznej terapii s maximálnym dôrazom na bezpečnosť pacienta. B. Braun Space možno bez problémov integrovať do nemocničnej informačnej siete akejkoľvek modernej nemocničnej prevádzky. 

 

  • Automatický výpočet dávkovania pomocou výpočtu objemu v priebehu času.
  • Režim dávkovania – automatický výpočet rýchlosti podávania v ml/h na základe zadanej koncentrácie lieku v spojení s požadovanou rýchlosťou podávania (napr.: ml/kg/min).
  • Knižnica liekov – do 15 kategórií možno uložiť až 720 názvov liekov vrátane údajov o terapii a informácie o nich.
  • Pre jednotlivé lieky a špecifické terapie je možné určiť neprekročiteľné limity.
  • Špeciálne terapeutické dávkovacie režimy.
  • Automatická svorka proti prietoku v prístroji, ktorá zabraňuje voľnému prietoku lieku do pacienta pri otvorení dvierok pumpy.
  • Automatické zníženie tlaku v infúznej linke po oklúzii.
  • Dva snímače tlaku. Prvý snímač zisťuje okúziu v súprave na prívodnej linke do zariadenia (napr.: uzavretá svorka súpravy), druhý snímač tlaku zisťuje oklúziu na strane pacienta.
  • Vizuálna indikácia alarmov pomocou farebných diód LED, zobrazenie alarmov na displeji.
  • Možnosť prioritizácie alarmov pre jednotlivé lieky.

Infusomat® Space P je zdravotnícka pomôcka.