Infusomat® Space Line

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Enteral Nutrition ENFit

Aplikačná súprava.

Infusomat® Space Line 1 000 ml ENFit™:

  • S plniacim vakom 1 000 ml.
  • Stupnica a štítok na údaje o pacientovi.
  • S prechodovými konektormi.

Infusomat® Space Line universal adapter ENFit™:

  • S univerzálnym adaptérom.
  • Tŕň ENPlus.
  • S prechodovými konektormi.

Infusomat® Space Line je zdravotnícka pomôcka.