Infusomat® Space Line

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Infúzne súpravy

  • Originálne príslušenstvo pre infúzne systémy. 
  • Kompatibilný so systémami Infusomat® fm, fmS a Infusomat® Space. 
  • Ostrý hrot na ľahké napichnutie infúznych nádob.
  • Silikónový segment zabezpečuje dlhodobo vysokú presnosť podávania infúzie.
  • Široký sortiment pre rôzne druhy terapií.

Výhody:

  • Zachovanie potrebnej flexibility aj pri obmedzenom priestore.
  • Integrovaná knižnica liekov a limity dávok znamenajú vyššiu bezpečnosť pacienta.
  • Univerzálne používateľské rozhranie skracuje čas potrebného školenia a zvyšuje bezpečnosť.
  • Jednoduchá preprava.
  • Rýchlejšia lokalizácia alarmu.

Infusomat® Space Line je zdravotnícka pomôcka.