Infusomat® Space Line PVC free

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Infuzní set

Kompatibilní s Infusomat® fmS a Infusomat® Space.

Infusomat® Space Line je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je podání infuze. Typ IV-Standard: Indikace: Pro standardní infuze a pro infuze parenterálních tekutin (např. parenterální infuzní roztoky a lipidy). Kontraindikace: Nepoužívat pro: roztoky pro enterální výživu, léčiva citlivá na světlo, krev a krevní produkty. Typ Light Protect: Indikace: Pro léčiva citlivá na světlo. Kontraindikace: Nepoužívat pro: roztoky pro enterální výživu, krev a krevní produkty. Typ Oncology: Indikace: Pro standardní infuzní roztoky, pro IV roztoky s nízkou rozpustností a pro cytostatické roztoky. Kontraindikace: Nepoužívat pro krev a krevní produkty, emulze lipidů, léčiva citlivá na světlo, roztoky pro enterální výživu. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.