Exadoral® stříkačka

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Pro perorální aplikaci kapalných léků

  • Bez závitu s úsporným pístem
  • Přesné naplnění a dávkování léků
  • Stupnice 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 ml

Exadoral® je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je dávkování a podávání tekutých léčiv perorální cestou. Indikace: dávkování a podávání tekutých léčiv perorální cestou. Kontraindikace: při používání zařízení v souladu s přiloženým informačním letákem nejsou známy. Bezpečnostní pokyny: Každý ústní dávkovač je možné použít pouze pro jedno léčivo a pro jednoho pacienta. Před naplněním dávkovače se přesvědčte, že je píst zcela stlačen. K natažení léčiva do ústního dávkovače použijte vhodné plnicí příslušenství. Aby měření bylo co nejpřesnější, použijte okraj pístu dávkovače, který je nejblíže hladině léčiva. Při perorálním podávání tekutých léčiv je důležité, aby pacient byl v poloze, která umožňuje normální neomezené polykání. Pomalu tiskněte píst a směrujte tekutinu k vnitřní straně tváře, abyste umožnili přirozené polknutí. Vstříknutí léčiva silou do zadní části ústní dutiny může způsobit dušení nebo zvracení. U pacientů s problémy při polykání dodržujte příslušná bezpečnostní opatření. Ústní dávkovače společnosti B. Braun je možné používat opakovaně. Ústní dávkovač je třeba po podání léčiva vyčistit. Ústní dávkovač nevyvařujte. Ústní dávkovač vyměňte, pokud jsou válec, píst nebo konus jakkoli poškozeny, značka dávkování již není jasně rozeznatelná a je manipulace s dávkovačem obtížná. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese 34209 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.