Enteroport® plus
 

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Pumpa pro podávání enterální výživy

Enterální pumpa určená pro řízené podávání enterální výživy gastrickou nebo intestinální cestou. Pro ústavní či ambulantní použití.

  • Ergonomický a moderní design, snadná obsluha.
  • Malé rozměry, nízká hmotnost (450 g).
  • Programování přes osvětlený LCD display.
  • Integrované bezpečnostní a kontrolní funkce s akustickými a vizuálními alarmy.
  • Detekce vzduchové okluze, prázdného obalu (vaku), slabé baterie, konce aplikace (objem, čas).
  • Provozní režimy - kontinuální aplikace, objem/čas a aplikace bolusů.
  • Funkce paměti - posledního nastavení přístroje.
  • Bezpečnostní funkce - ochrana proti neúmyslnému nastavení programu.
  • Nabíjecí baterie a síťový adaptér.

Enteroport® plus je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je výhradně podávání enterální výživy. Indikace: Podávání enterální výživy při nastavené rychlosti průtoku. Kontraindikace: podávání intravenózní infuze, při kontraindikaci enterální výživy, v neonatologii. Bezpečnostní pokyny: Před použitím zkontrolujte akustické a vizuální alarmy, které jsou generovány během autotestu. Zkontrolujte rovněž, zda není zařízení poškozeno. Vyberte aplikační set, který je vhodný pro konkrétní pumpu a zamýšlenou lékařskou aplikaci. Doplňkové léky smí být podávány pouze injekčními porty nebo přímo prostřednictvím výživové sondy. Pro napájení z elektrické sítě je povoleno používat pouze síťový adaptér určený k tomuto účelu. Při zastavení pumpy je nutné uzavřít rolovací svorku. Zařízení Enteroport® plus se nedoporučuje používat v blízkosti zařízení pro zobrazování magnetickou rezonancí (MRI). Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese 34209 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.