EnduRo

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Rotačný systém náhrady kolenného kĺbu

Životnosť, pohyblivosť a zabezpečenie proti dislokácii.

Inovatívna endoprotéza kolenného kĺbu EnduRo pozostáva zo spojeného závesného bikondylárneho implantátu, ktorý bol vyvinutý na liečbu závažných kostných defektov a insuficiencie väzivového aparátu kolena.

Systém kolennej endoprotézy EnduRo plní tri základné úlohy: dlhú životnosť, pohyblivosť a zabezpečenie proti dislokácii.

Prvou zo základných úloh systému EnduRo je dlhodobá životnosť. Odstránili sa problémy, ktoré v minulosti sprevádzali používanie spojených endoprotéz (najmä v dôsledku abrazívneho opotrebovania kĺbového povrchu a vplyvu priestorového usporiadania výrazne odlišného od fyziologických požiadaviek) a ktoré spôsobovali predčasné uvoľňovanie a zlyhávanie implantátu. Endoprotézy kolenného kĺbu EnduRo vychádzajú z novej koncepcie biomechanických materiálov, ktoré prakticky eliminujú mechanizmy spôsobujúce poškodenie implantátu a stratu funkcie. Tieto nové materiály sú nutnou podmienkou predĺženia životnosti rotačných výkyvných endoprotéz a primárnych kondilárnych implantátov.

Ďalším faktorom veľmi dôležitým pre pacienta je pohyblivosť. EnduRo ponúka ± 12° rotáciu vo vertikálnej osi, uhol ohybu minimálne 140°, ktorý sa ďalej zvyšuje vďaka sofistikovanej technológii 3 mm zdvihu, a hyperextenziu až do 3°, ktorá je bezpečne obmedzená inovatívnou interakciou stehennej kosti a klzného povrchu z PE.

Treťou hlavnou výhodou je zabezpečenie proti dislokácii. Rotačná os kužeľovitého tvaru, spoľahlivo upevnená v tibiálnom plateau, je spojená s vnútorným kužeľom výkyvného femorálneho kruhu. Systém je doplnený poistnou maticou, ktorá je harmonicky začlenená do konštrukcie výkyvného kruhu.

EnduRo je zdravotnícka pomôcka.