ECOMix Revolution

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Plne automatizovaný systém na výrobu kyslých koncentrátov
 

ECOMix Revolution je plne automatizované miešacie zariadenie na výrobu kyslých koncentrátov. Príslušný koncentrát sa dodáva vo forme prášku v zásobníkoch ECOCart Revolution. Systém SmartCoupling poskytuje rýchle a jednoduché prepojenie medzi ECOCart Revolution a ECOMix so súčasnou identifikáciou správneho zásobníka ECOCart Revolution a požadovaného zloženia koncentrátu. Tým sa zaručuje vysoký stupeň bezpečnosti bez zníženia kvality.

ECOMix Revolution a ECOCart Revolution, koncipované ako systém na výrobu dialyzačných koncentrátov, sú inovatívnym doplnkom dialyzačných prístrojov Dialog a systémov na úpravu vody AQUAboss, ktoré podporujú efektívnu dialyzačnú liečbu v moderných dialyzačných strediskách.

Výhody:

 • Plne automatizované postupy.
 • Nie je potrebné nosiť ťažké balenia surovín.
 • Rýchla identifikácia správnych surovín v zásobníkoch na požadovaný koncentrát.
 • Výroba požadovaných koncentrátov na priame použitie.
 • Vďaka technológii DensiCon nie je potrebná žiadna dodatočná kontrola kvality.
 • Nízke prevádzkové náklady, malá poruchovosť.
 • Možnosť automaticky objednať online údržbu a servis.
   

Bezpečné a účinné postupy:

 • Prepojenie zásobníka ECOCart so systémom ECOMix Revolution a potvrdenie druhu koncentrátu.
 • Plne automatická výroba.
 • Automatická kontrola a vypúšťanie koncentrátu na základe merania hustoty.
 • Plnenie koncentrátu do správnej nádrže ECOTank.
 • Odpojenie zásobníka ECOCart a výplach systému ECOMix Revolution.
 • Technológia DensiCon umožňuje kontrolu zloženia koncentrátu prostredníctvom merania hustoty.
 • Ohľaduplná výroba vďaka technológii SoftPressure.
 • Kompletné riadenie postupu prostredníctvom systému ReTec a dokumentácia všetkých údajov súvisiacich s výrobou.

 

Výhody pre dialyzačné strediská a ich zamestnancov:

 • Znížená hmotnosť má pozitívny vplyv na ochranu zdravia zdravotných sestier.
 • Zásobníky s práškom znižujú nároky na skladovacie priestory strediska.
 • Rýchla inštalácia kompletného miešacieho systému a skladovacích nádrží.
 • Jednoduché prispôsobenie inštalovanej reverznej osmóze a centrálnemu rozvodu koncentrátov.
 • On-line monitorovanie umožňuje kontrolovaný prenos údajov, správnu prevádzku, nepretržitý technický servis a objednávanie.
 • K dispozícii je široká škála prípravkov na výrobu koncentrátov, 1 + 44.
 • Novinka: Kyslé koncentráty obsahujúce citrát.

 

Ekonomické výhody:

 • Nižšie pracovné zaťaženie v porovnaní s miestnou výrobou z jednotlivých surovín.
 • Nízke prevádzkové náklady vďaka online službám.

 

Ochrana životného prostredia:

 • Zníženie prepravnej hmotnosti na cestách i klinikách v porovnaní s hotovými kvapalnými koncentrátmi.
 • Výrazné zníženie emisií CO2 nákladnými vozidlami.
 • Opakovane použiteľné zásobníky ECOCart znižujú množstvo odpadu.

ECOMix Revolution je zdravotnícka pomôcka.