Eccos®

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Systém držiakov na spracovanie komponentov motora 

Riešenie na skladovanie a mechanické čistenie motorových systémov Aesculap.

Základné požiadavky na mechanické spracovanie v kombinácii so systémom Eccos®

  • Musí sa použiť vhodný čistiaci prostriedok (pH < 11 pre hliníkové komponenty).
  • Teplota čistiaceho cyklu nesmie prekročiť 60 °C.
  • Dĺžka čistenia minimálne tri minúty.
  • Aplikujte pomocný oplachovací prostriedok počas najmenej jednej minúty.
  • Vykonajte intenzívne záverečné opláchnutie destilovanou a demineralizovanou vodou úplne bez soli.
  • Len tepelná dezinfekcia: Oplachujte pri teplote 96 °C počas piatich minút destilovanou a demineralizovanou vodou úplne bez soli.
  • Kompletný program s fázou sušenia trvajúcou najmenej 10 minút pri teplote nepresahujúcej 120°.

 

Ďalšie informácie vám poskytne náš obchodný zástupca alebo si ich vyžiadajte na e-mailovej adrese: powersystems@aesculap.de.

Eccos® je zdravotnícka pomôcka.