Dosifix®

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Potvrdiť Zrušiť

Infuzní souprava s odměrným válcem

 • Trn z umělé hmoty dle ISO.
 • Odměrný válec 150 ml.
 • Přesná stupnice malých objemů.
 • Zavzdušňování s bakteriálním filtrem.
 • Možnost aplikace do odměrného válce.
 • Bezpečnostní plovoucí ventil k zabránění vzduchové embolie.
 • Mikrokapkovač – 60 kapek 1 ml ± 0,1.
 • Flexibilní dolní část k rychlému nastavení hladiny.
 • Partikulární filtr 15 µm délka infuzní hadičky 160 cm.
 • Dva rolovací regulátory průtoku, bílé.
 • Konec hadičky se závitem.

Dosifix® je zdravotnický prostředek. Jedná se o speciální infuzní soupravu s odměrným válcem 150 ml. Plovoucí ventil v odměrném válci slouží jako pojistka před nebezpečím vzniku vzduchové embolie, pokud by vykapal celý obsah odměrného válce. Kapková komůrka je opatřena partikulárním filtrem 15 μm pro filtraci podávaného roztoku. Indikace: K přesnému dávkování malých objemů v průběhu infuzní terapie, přičemž 60 kapek odpovídá množství 1 ml, neboť set je vybaven mikrodávkovací kapkovou komůrkou. Kontraindikace: Nepoužívat k podávání krve a krevních derivátů. Dosifix® nelze vkládat jako set do infuzních pump. Nežádoucí účinky: Při správném způsobu používání nejsou známé žádné komplikace. Varovaní: Opětovné použiti zařízení určených k jednorázovému použiti představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršeni funkčnosti zařízení, což může zapříčinit zraněni, nemoc, případně smrt pacienta. Při každém přerušení podávání infuze je nutno uzavřít uzávěr antimikrobiálního filtru na propichovacím trnu kapkové komůrky. Nepoužívat k podávání krve a krevních derivátů. Nepoužívat, pokud je obal otevřený nebo poškozený. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Str. 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.