DiaStream®

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Systémy A/V vedenia krvi pri hemodialýze

DiaStream® je jednorazové mimotelové A/V vedenie krvi.

Upozornenie:

Systém vedenia krvi DiaStream® je určený na použitie výhradne s dialyzačnými prístrojmi uvedenými na štítku. Vedenie krvi DiaStream® v kombinácii s dialyzačnými prístrojmi uvedenými na štítku je určené na tieto druhy hemodialyzačnej liečby: hemodialýza (HD), hemodiafiltrácia (HDF), hemofiltrácia (HF), sekvenčná (SEQ)/izolovaná ultrafiltrácia (ISO UF).

DiaStream® je zdravotnícka pomôcka.