Dialog iQ

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Nový pohľad na dialyzačnú starostlivosť

Vysoká úroveň bezpečnosti
Monitorovanie viacerých parametrov počas liečby

Prístroj Dialog iQ ponúka množstvo inovatívnych funkcií, ktoré zabezpečujú podrobné monitorovanie zdravotného stavu pacienta počas celej dialyzačnej liečby. Zdravotnícky personál tak získa istotu a pacient väčší komfort. Okrem toho zjednodušuje postup nastavenia dialyzačnej liečby.

Individualizácia liečby
Lepšie informácie vedú k lepším výsledkom

Prístroj Dialog iQ pracuje s rôznymi zdrojmi informácií a reaguje na individuálne potreby pacienta na základe vyhodnotenia vstupných informácií. Po prvom ošetrení si zariadenie zapamätá pacienta a potom automaticky nastaví individuálne parametre liečby na základe zadaných informácií.

Komfort pre obsluhu
Jednoduchšia manipulácia so zariadením a viac času s pacientmi

Používateľská prívetivosť v prípade prístroja Dialog iQ neznamená len jednoduchú manipuláciu s komponentmi prístroja, ale aj úplne novú skúsenosť obsluhy celého dialyzačného systému. Všetky zlepšenia vychádzajú z intenzívneho dialógu so zdravotníckymi pracovníkmi a boli vyvinuté na základe hodnotení používateľov.

Dialog iQ je zdravotnícka pomôcka.

Systém bioLogic Fusion

Single-Needle animace