Data module compactplus 

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Bezproblémová dátová komunikácia až pre 18 prístrojov compactplus
 

  • Centrálne rozhranie na bezproblémové pripojenie infúznych púmp Compactplus k nemocničnej informačnej sieti. Vygenerované záznamy možno použiť na automatickú dokumentáciu infúznej terapie v pripojenom systéme EMR.
  • Dátový modul compactplus navyše otvára prístup k aplikáciám B. Braun OnlineSuite, ako je OneView na monitorovanie infúznej terapie a UploadManager na jednoduchú úpravu a nahrávanie knižníc liekov, konfigurácií a aktualizácií firmvéru prostredníctvom nemocničnej informačnej siete do jednotlivých prístrojov.

Výhody:

  • Jeden dátový modul compactplus na pripojenie až 18 prístrojov do nemocničnej informačnej siete
  • Úplný rozsah sieťových pripojení (WLAN a/b/g/n, LAN (10/100/1000 Mbit/s) a sériové rozhranie)
  • Konektor USB 2.0 na prenos súborov knižníc liečiv
  • Jednoduchá inštalácia bez špeciálnych nástrojov
  • IP 34

Data module compactplus je zdravotnícka pomôcka.