Cyto-Set®  

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Uzavretý systém na bezpečnú prípravu a podávanie cytotoxických liekov

Nový, optimalizovaný dizajn súpravy Cyto–Set® je plne v súlade s našou koncepciou bezpečnej infúznej terapie, ktorej cieľom je chrániť zdravotníckych pracovníkov a pacientov. 

Vysoký bezpečnostný štandard a široká škála variantov Cyto-Set® predstavujú jedinečný a výnimočný nástroj v oblasti prípravy liekov. Pri podávaní liekov na oddelení oceníte jednoduchšiu manipuláciu so súpravou Cyto-Set®. Okrem toho používanie týchto súprav zvyšuje bezpečnosť celého procesu podávania liekov.

Sortiment variantov súprav Cyto-Set® je široký a ponúka vhodné a bezpečné riešenie na podávanie cytostatík vo všetkých situáciách. 

Používanie súpravy Cyto-Set® spolu so súpravou Cyto-Set® Mix predstavuje uzavretý systém od prípravy lieku v lekárni, cez podanie lieku na oddelení až po likvidáciu celej súpravy.

Cyto-Set® je zdravotnícka pomôcka.