Columbus® Revision

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Moderný systém revíznej náhrady kolenného kĺbu

Systém je určený na riešenie zlyhaní primárnych náhrad s veľkými kostnými stratami a nestabilitou väzivového aparátu. 

Koncepcia modulárnej zostavy umožňuje individuálne prispôsobenie konečného implantátu anatómii a mechanike konkrétneho pacienta. Systém sa môže použiť aj ako primárna náhrada v prípadoch značných anatomických a mechanických abnormalít. 

Stabilitu a optimálnu kinematiku endoprotézy zaručuje použitie navigačného systému OrthoPilot®.

Columbus® Revision je zdravotnícka pomôcka.