Advanced Surface®

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Inovatívne riešenie v oblasti prevencie alergických reakcií a dosiahnutie výrazne menšieho opotrebovania implantátu

Implantáty s povrchovou úpravou AS spoločnosti Aesculap predstavujú priekopnícke riešenie pre pacientov s alergiou na kovy, ako sú nikel, chróm a kobalt. Precitlivenosť kože na kovy je pomerne častá – podľa údajov uvádzaných v literatúre postihuje približne 10 až 15 % populácie. 

V súčasnosti neexistuje žiadna všeobecne uznávaná klinická metóda na stanovenie precitlivenosti na kovy, ktoré sa používajú pri výrobe implantátov. Prevalencia kožnej precitlivenosti je však u pacientov s kĺbovou náhradou, najmä u tých, ktorí majú s endoprotézou ťažkosti, podstatne vyššia ako v bežnej populácii (Hallab et al, Biomaterials 2008). 

Reakcia sa môže prejaviť nielen ekzémom, opuchom či výpotkom, ale aj horším hojením rán alebo sterilnou osteomyelitídou. Precitlivenosť na kovy sa môže s istotu podieľať na uvoľnení implantátu. 

Vzhľadom na rastúci počet pacientov, ktorí dostávajú kĺbové náhrady s dlhou životnosťou, sa biokompatibilita materiálov na výrobu endoprotéz stala jednou z hlavných otázok implantačnej technológie.

Výhody:

  • Viacvrstvový poťah zaručuje najvyššiu úroveň ochrany pred prenikaním iónov kovov.
  • Neuvoľňujú sa žiadne ióny niklu, kobaltu a chrómu.
  • Rovnaké inštrumentárium pre štandardné a AS endoprotézy.
  • Poťah AS ZrN – materiál s vynikajúcou biokompatibilitou, špičkovou odolnosťou proti abrázii a vynikajúcou životnosťou. V porovnaní s implantátmi CoCr sa môže oter znížiť až o 60 %.
  • Rozsiahly sortiment komponentov AS nenúti k žiadnym kompromisom.
  • Nedochádza k mechanickému uvoľneniu poťahu.