Targon® H+

Rýchly vyhľadávač produktov

Vybrať kategóriu alebo podkategóriu

Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Tieto stránky sú určené pre odborných pracovníkov v zdravotníctve, nie pre laickú verejnosť. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky či vydávať lieky, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, v platnom znení.Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, v platnom znení, teda osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.Beriem na vedomie, že informácie ďalej obsiahnuté na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkov a som si vedomý všetkých rizík a dôsledkov z toho plynúcich.

Confirm Cancel

Vnútrodreňový klincovací systém pre proximálny humerus a diafýzu humeru

Klinec v proximálnej časti stabilizuje zreponované fragmenty pomocou skrutiek s priemerom 4,5 mm a závitovou hlavou alebo skrutiek s priemerom 3,5 mm s presne definovaným smerom zavedenia s cieľom fixovať všetky fragmenty. Skrutky získajú stabilitu tak, že sa skrutkujú cez vložku PEEK v klinci. V distálnej časti klinca sa na fixáciu používajú skrutky s priemerom 3,5 mm. Vďaka všetkým uvedeným prvkom získava repozícia potrebnú stabilitu ako základ pre hojenie aj v prípade mnohoúlomkových zlomenín s luxáciou hlavice.

Systém Targon H+ je indikovaný pre:

stabilné i nestabilné zlomeniny tela humeru (antegrádne aj retrográdne zavedenie)

Targon® H+ je zdravotnícka pomôcka.